Ben Jehaes
Woordvoerder
+32 (0)495 547 840

Bekijk onze publicaties

Publication

http://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/vrije_tribune_henk_joos.pdf
Een netwerkeconomie gedreven door de levenswetenschappen

Dertig jaar geleden wierp de Vlaamse regering een steen in de Vlaamse (bio-)techvijver die een aantal belangrijke golven heeft veroorzaakt. Zij had immers de visie om het academisch onderzoek in Vlaanderen te gebruiken als hoeksteen voor het uitbouwen van een volledig nieuwe economie. Na al die jaren heeft dit beleid duidelijk zijn vruchten afgeworpen. 

http://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/vuistregels_voor_meerwaarde_bij_pps.pdf
Vuistregels voor meerwaarde

PMV, Team Vlaams Bouwmeester en het Kenniscentrum PPS publiceerden een handig boekje met 23 "vuistregels voor meerwaarde bij publiek-private samenwerking." Samen met wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent goten onze specialisten hun expertise in een reeks heldere aanbevelingen voor beleidsmakers en voor iedereen die streeft naar economische, maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde bij PPS.

http://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/het_123_van_pmv_2015_finaal.pdf
Het 123 van PMV 2015
http://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/het_abc_van_pmv_2015_finaal.pdf
Het ABC van PMV 2015
http://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/het_123_van_pmv_jaargang_2014.pdf
Het 123 van PMV 2014
http://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/jaarverslag_pmv_2014.pdf
ABC van PMV 2014
http://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/pmv_jaarverslag_2013_-_abc.pdf
ABC van PMV 2013
http://www.pmv.eu/sites/default/files/publications/pmv_043_ambitiekrant_023_spreads.pdf
Ambitiekrant

Ambitie is de krachtigste vorm van passie. Hoe hoog we ook klimmen, nooit zullen we voldaan zijn. - Amibitekrant, juni 2012.
 

Ben Jehaes
Woordvoerder
+32 (0)495 547 840