Diensten


 
Met ARKimedes neemt PMV significante minderheidsbelangen in private fondsen die investeren in beloftevolle kmo’s.
Met CultuurInvest richt PMV zich tot ondernemers in de creatieve industrie.
PMV investeert aanzienlijk in de ontwikkeling en de productie van groene energie.
PMV richtte voor de herbestemming van erfgoedsites het financieringsinstrument Vlaamse Erfgoedkluis op, in samenwerking met Herita.
PMV doet aan gebiedsontwikkeling. Ook brownfields, die structurele maatregelen vergen, vallen binnen de actieradius van PMV.
Gigarant is er voor ondernemingen die behoefte hebben aan kredietwaarborgen boven anderhalf miljoen euro.
Met groeifinanciering versterkt PMV de slagkracht van dynamische bedrijven.
Innovatiemezzanine investeert in projecten van startende bedrijven die een subsidie hebben gekregen van het IWT.
KidsInvest verstrekt financiering voor zelfstandige onthaalouders en kinderdagverblijven.
Nautinvest investeert in nautische en watergebonden projecten, zoals een nieuwe beloodsingsvloot.
Participatiefonds Vlaanderen verstrekt leningen aan startende en bestaande kleine ondernemingen, vrije beroepen, en aan werkzoekenden
PMF Infrastructure Fund geeft institutionelen (pensioenfondsen, verzekeraars, spaarbanken e.a.) toegang tot de infrastructuurprojecten van PMV
PMV investeert in duurzaam vastgoed met maatschappelijke meerwaarde via een creatieve PPS-aanpak gericht op de lokale vastgoedsector.
PMV realiseert verschillende projecten om de achterstand in scholenbouw in te halen.
PMV verstrekt risicokapitaal aan innovatieve starters en jonge ondernemingen in hun initiële groeifase.
Het Sociaal Investeringsfonds verleent voordelige leningen aan bedrijven uit de sociale economie.
SOFI investeert in incubatieprojecten en spin-offbedrijven van onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen in Vlaanderen.
PMV investeert in het Vlaamse sportinfrastructuurplan en verstrekt achtergestelde leningen voor het bouwen van voetbalstadions.
TINA investeert in consortia van bedrijven en kennisinstellingen om de Vlaamse economie te transformeren, te innoveren en te accelereren.
De Waarborgregeling biedt kredietverschaffers waarborgen tot en met anderhalf miljoen euro.
Via-Invest elimineert ontbrekende schakels in het wegennet en andere capaciteitsbeperkende knelpunten.
De Winwinlening maakt het u gemakkelijker om startkapitaal te vinden in uw directe omgeving.
PMV investeert in innovatieve vormen van zorgvastgoed voor o.a. zorgbehoevenden, kinderen, ouderen, personen met een beperking, etc.