Wegen

Wie elke dag in de file staat, kent het maatschappelijke en economische belang van een vlotte verkeersdoorstroming. PMV elimineert de ontbrekende schakels in het Vlaamse wegennet via publiek private samenwerking. PMV doet dat met behulp van haar dochtervennootschap Via-Invest.

Via-Invest

Via-Invest nv is een samenwerking tussen PMV (51 %), het agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken (49 %).Zij investeert in verschillende projectvennootschappen (SPV's) met kapitaal en achtergestelde leningen. Financiële instellingen stellen schuldfinanciering ter beschikking. Wij nodigen ook private investeerders uit om te participeren. Daarnaast leidt Via-Invest ook de gunningsprocedures voor de diverse PPS-wegenprojecten.

Kies één van onze projecten:

Maak kennis met het team

top

HOE AANVRAGEN / MEER INFO