Wegen

Wie elke dag in de file staat, kent het maatschappelijke en economische belang van een vlotte verkeersdoorstroming. PMV elimineert de ontbrekende schakels in het Vlaamse wegennet via publiek private samenwerking. PMV doet dat met behulp van haar dochtervennootschap Via-Invest.

Via-Invest

De PMV-dochter Via-Invest realiseert openbare werken via publiek private samenwerking. Het elimineren van de ontbrekende schakels in het Vlaamse (water-)wegennet en het wegwerken van de capaciteitsbeperkende knelpunten zijn immers belangrijke voorwaarden om een vlotte verkeersdoorstroming te garanderen in Vlaanderen. Wie elke dag in de file staat, kent het maatschappelijke en economische belang hiervan.

Via-Invest combineert de technische expertise van het departement en de agentschappen binnen het domein openbare werken met de deskundigheid van PMV op het vlak van financiering en publiek private samenwerking.
 

Kies één van onze projecten:

Maak kennis met het team

top

HOE AANVRAGEN / MEER INFO