Winwinlening

PMV
Winwinlening
02 229 52 77

Beide partijen winnen erbij. Dat is de filosofie achter de Winwinlening. Als onderneming krijgt u de kans om op eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden.

Als particulier -vriend, kennis, familielid of investeerder- draagt u bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Bovendien krijgt u een jaarlijkse belastingkrediet van 2,5 % op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

Wie komt in aanmerking?

Als kredietnemer komen alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie.

De kredietgever is een particulier. Natuurlijk moeten een aantal voorwaarden gerespecteerd worden.

Wat zijn de kenmerken?

  • De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar
  • Als kredietnemer kunt u tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 50.000 euro ontlenen
  • De rentevoet voor 2016 bedraagt maximum 2,25% en minimum 1,125%
  • Verschillende aflossingsmogelijkheden zijn mogelijk –maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks– bovenop de éénmalige aflossing na 8 jaar. Om een zicht te hebben op het aflossingsbedrag, maak hier de simulatie

Winwinlening aanvragen of schrappen

U kunt de Winwinlening gemakkelijk online simuleren, aanvragen of online laten schrappen.

Een Winwinlening simuleren

Een Winwinlening aanvragen

Een Winwinlening schrappen

  • Veel gestelde vragen

  • Een winwinlening indienen

  • Voorwaarden winwinlening

PMV
Winwinlening
02 229 52 77