Infrastructuur

PMV investeert in infrastructuur om Vlaanderen te wapenen tegen de economische en maatschappelijke uitdagingen van morgen. De infrastructuurprojecten van PMV verlenen voorrang aan wind-, biomassa- en zonne-energie, mobiliteit (o.a. wegen) en sociale infrastructuur (o.a. scholen en sport).

 

Publiek private samenwerking is een belangrijk innovatief instrument om te voldoen aan die infrastructuurnoden. Overheden moeten in hun langetermijnvisies immers rekening houden met de stijgende druk op de staatskas. Infrastructuur moet ook efficiënter, waardevoller en veiliger worden. PPS is één van de mogelijke oplossingen. PMV heeft daarvoor de knowhow in huis.