Adviesverlening

PMV
Adviesverlening
02 229 52 30

PMV heeft veel ervaring in het ontwikkelen, financieren, contracteren en opvolgen van infrastructuur- en vastgoedprojecten. Wij stellen die expertise graag ter beschikking van onze partners om projecten te realiseren die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

Onze adviesverlening kan gaan van een voorafgaand haalbaarheidsonderzoek tot de concrete structurering van projecten. De optimale inzet van middelen en de creatie van meerwaarde voor de opdrachtgever staan daarbij centraal.

Contact:

Erwin Vrijens, businessmanager Vastgoed

erwin.vrijens@pmv.eu

Case study

Rechteroever Nieuwpoort

De integrale ontwikkeling van de jachthaven van Nieuwpoort tot de grootste van Noord-Europa is een ambitieus project dat de rol van Nieuwpoort als Europese jachthaven zal versterken. Om dit te realiseren sloegen de provincie West-Vlaanderen de stad Nieuwpoort en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust al in 2011 de handen in elkaar. In 2013 sloten zij een dienstenovereenkomst met PMV, die optreedt als consultant bij dit publiek private samenwerkingsproject.

Bij de ontwikkeling zal aandacht gaan naar de beleving van de jachthaven binnen het toeristische netwerk van de kust. Er moet daarbij een directe en visuele relatie zijn tussen de jachthaven en de binnenstad en het project moet een economisch en leefbaar geheel worden. Er zal dus ook ruimte zijn voor bijvoorbeeld woonsten en commerciƫle vastgoedontwikkeling.

De bestaande jachthaven zal worden uitgebreid met een kleine 7ha aan wateroppervlakte. Het nieuw insteekdok, gericht op de actieve en recreatieve zeilsport, zal er een zeshonderdtal bijkomende ligplaatsen creƫren.

Momenteel lopen de noodzakelijke milieutechnische en stedenbouwkundige procedures.

Rol van PMV

PMV treedt binnen de gebiedsontwikkeling Rechteroever Nieuwpoort op als adviseur. Zij biedt expertise en personeelsinzet gespecialiseerd in de verschillende facetten van een gebiedsontwikkelingsproces. PMV zet ook de publiek-private samenwerking op het getouw.

 

Het project in cijfers

Eerste ramingen van de noodzakelijke investeringskosten voor de realisatie van haveninfrastructuur, realisatie van publieke ruimte en bouwrijp maken van de gronden en terreinen bedragen circa 100 miljoen euro. Een bouw- en ontwikkelingsperiode van circa 15jaar staat voorop.

Andere partners

In het project zijn vandaag enerzijds stad Nieuwpoort, provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid, agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust als publieke partners betrokken.

Anderzijds worden de private gebruikers en eigenaars, actief op de site, waaronder de aanwezige jachthavenclubs, de aanwezige bedrijven en overige grondeigenaars ook intensief in het proces betrokken.

 

Contact

Erwin Vrijens, business manager vastgoed

erwin.vrijens@pmv.eu

 

PMV
Adviesverlening
02 229 52 30