Overheidsopdrachten

PMV
Overheidsopdrachten
02 229 52 30

Voor het realiseren van grote projecten kiezen publieke opdrachtgevers steeds vaker voor geïntegreerde contractvormen of publiek-private samenwerking.

Er zijn immers goede redenen om te kiezen voor alternatieve contractvormen. Zij laten namelijk toe om risico’s beter te beheren, om meerwaarde te creëren, om een beroep te doen op expertise uit de private sector, of om de beperkingen van de eigen financiële middelen te overstijgen. Meestal komt de samenwerking tot stand na een overheidsopdracht.

Dankzij de combinatie van onze ervaring en marktkennis kunnen wij voor onze opdrachtgever de vooropgestelde doelstellingen optimaal realiseren via een transparant aankoopproces.

Case study

Loodswezensite

Deze parel aan de Schelde ligt aan de Antwerpse Tavernierkaai. Meerdere beschermde monumenten, zoals het Loodsgebouw, de Boeienloods, het gedenkteken voor de gesneuvelde zeelieden en het Margueriedok, sieren deze historische locatie, waar nu nog enkele watergebonden entiteiten van de Vlaamse overheid huizen. In 2016 zullen zij verhuizen naar de Imalsosite op Antwerpen Linkeroever.

In juli 2014 lanceerde PMV de zoektocht naar een geschikt consortium om de site te herontwikkelen en te laten exploiteren door private partijen. Uiteraard moet dit gebeuren met respect voor het historische erfgoed en met optimale meerwaarde voor de betrokken publieke partijen. Bovendien is er een waterkering gepland in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. De gebouwen op de kaaivlakte krijgen een publieke invulling, voornamelijk horeca, gemeenschaps- en vrijetijdsvoorzieningen. Ook de detailhandel zal er een plek kunnen vinden.

Deze grootschalige stedenbouwkundige ontwikkeling omvat naast de reconversie en restauratie van de beschermde monumenten, een programma voor nieuwbouw,  een ondergrondse publieke parking, aanleg van publieke ruimte en een waterkering.

De ontwikkeling dient rekening te houden met bestaande infrastructuren zowel boven als ondergronds.

In november 2014 selecteerde PMV vijf consortia om een offerte in te dienen. PMV treedt op als projectleider en eventueel als (co-)investeerder via de Vlaamse Erfgoedkluis.

Rol van PMV

PMV fungeert in deze samenwerking als projectleider en trekker van de geïntegreerde marktprocedure, m.n. een Design en Build gekoppeld aan een private ontwikkeling door het aantrekken van een geschikt en multidisciplinair consortium.

PMV treedt op als facilitator en gesprekspartner  met zowel de projectpartners, de verschillende eigenaars van de site als andere betrokken publieke actoren inzake Stedenbouw, Erfgoed, Archeologie e.a.

 

Het project in cijfers

Momenteel loopt de marktprocedure. Een definitieve gunning en contractsluiting wordt voorzien vanaf 2017.

 

Andere partners

Midden 2014 beslisten PMV, het Vlaams Gewest, het agentschap Facilitair Bedrijf, de stad Antwerpen, het stedelijke vastgoedontwikkelingsbedrijf AG Vespa en de nv Waterwegen en Zeekanaal om de handen in elkaar te slaan voor de herontwikkeling van de zogenaamde Loodswezensite.

 

Contact

Philip Borremans, Business Manager

philip.borremans@pmv.eu

 

PMV
Overheidsopdrachten
02 229 52 30