Overheidsopdrachten

PMV
Overheidsopdrachten
02 229 52 30

Voor het realiseren van grote projecten kiezen publieke opdrachtgevers steeds vaker voor geïntegreerde contractvormen of publiek-private samenwerking.

Er zijn immers goede redenen om te kiezen voor alternatieve contractvormen. Zij laten namelijk toe om risico’s beter te beheren, om meerwaarde te creëren, om een beroep te doen op expertise uit de private sector, of om de beperkingen van de eigen financiële middelen te overstijgen. Meestal komt de samenwerking tot stand na een overheidsopdracht.

Dankzij de combinatie van onze ervaring en marktkennis kunnen wij voor onze opdrachtgever de vooropgestelde doelstellingen optimaal realiseren via een transparant aankoopproces.

Contact:

Mia Segaert; senior investeringsmanager Vastgoed

mia.segaert@pmv.eu

Case study

Leopoldskazerne

De provincie Oost-Vlaanderen wil haar diensten in Gent centraliseren. Na een marktverkenning koos zij de Leopoldskazerne als nieuwe locatie en besliste zij om die samen met PMV te herontwikkelen.

De Leopoldskazerne is een voormalig militair complex in hartje Gent. Het ligt in het Kunstenkwartier, tussen het Sint-Pietersplein en het station Gent-Sint-Pieters. De eclectische gebouwen dateren van tussen 1890 en 1905 en werden ontworpen door de architecten Modeste de Noyette en Otto Geerling. Vandaag huizen er nog opleidingsfaciliteiten en diensten van de stad en de provincie.

Het terrein beslaat ruim twee hectare en de gebouwen bieden circa 34.500 m2 duurzaam te ontwikkelen oppervlakte. De provincie en PMV voorzien een gemengde ontwikkeling die verschillende stedelijke functies combineert. Het gaat dan om de renovatie van bestaande gebouwen, de aanleg van publieke ruimte, de realisatie van een multifunctionele ondergrondse ruimte  en eventueel ook een kleinschalige nieuwbouw.

Naast het nieuwe provinciehuis omvat het programma ook een ontwikkeling voor derden.

De provinciale ambtenaren krijgen er over enkele jaren een nieuwe stek en zullen aan de slag gaan volgens de principes van 'het nieuwe werken'. PMV zal tegen begin 2018 een ontwerp- en bouwconsortium aantrekken.

Rol van PMV

PMV begeleidt de provincie Oost-Vlaanderen als projectregisseur voor de gebiedsontwikkeling van de Leopoldskazerne. Ze voert hiervoor een geïntegreerde procedure met name Design, Build, Maintain en Operate voor bepaalde onderdelen, en dit via een concurrentiedialoog. Die PPS-procedure werd gestart in juni 2015.

Tezelfdertijd begeleidt PMV voor de provincie de verkoop van een aantal eigendommen en maakt zo de herontwikkeling van de Leopoldskazerne mogelijk. Het gaat onder meer om het Provinciaal Administratief Centrum 'Het Zuid', de Abdijschool in Dendermonde, PTI gronden in Zottegem, e.a. PMV treedt op als adviseur bij de valorisatie van de provinciale eigendommen door in te zetten op enerzijds een optimalisatieproces door te voeren per type vastgoed, en anderzijds via het connecteren met geschikte investeerders. Enkele eigendommen zijn reeds succesvol gevaloriseerd. 

 

Het project in cijfers

Het projectbudget voor het nieuwe provinciehuis op de Leopoldskazerne wordt geraamd op 52,5 miljoen euro. Het project zal hoofdzakelijk gefinancierd worden met de opbrengsten uit de valorisatie van bestaande gebouwen en gronden van de provincie.

De concurrentiedialoog werd gelanceerd in juni 2015. De opdracht wordt gegund begin 2018. De aanvang van de werken is voorzien eind 2018 met een projectrealisatie midden 2021.

 

Andere partners

De provincie Oost-Vlaanderen is een verkozen streekbestuur en bouwt, samen met tal van partners, aan de duurzame ontwikkeling van Oost-Vlaanderen. De provincie beoogt een optimale dienstverlening voor burgers, gemeentebesturen, organisaties en bedrijven. Haar dienstverlening is soms zichtbaar, zoals bij de provinciale recreatiedomeinen en aanleg van fietssnelwegen. Soms minder zichtbaar, bijvoorbeeld bij milieuonderzoek, ondersteuning van gemeentebesturen of onderhoud van waterlopen.

 

Contact

Mia Segaert, senior investeringsmanager vastgoed

mia.segaert@pmv.eu

 

PMV
Overheidsopdrachten
02 229 52 30