Financiering

PMV
Financiering
02 229 52 30

PMV verschaft risicodragende financiering (kapitaal, achtergestelde leningen en waarborgen) aan economisch verantwoorde projecten. Zij is vooral actief in sectoren waar de financieringsbehoeften groot zijn of de markt achterwege blijft.

Op die manier faciliteert PMV de private financiering van projecten. Dat kan op verschillende manieren. Zo kunnen we een project al vroeg in het traject meefinancieren. Ook financiering als hefboom voor bijkomende private financiering is mogelijk. Bovendien kan PMV privaat kapitaal mobiliseren via een partnerschap. Ten slotte heeft PMV een coördinerende rol voor het aantrekken van financiering in het kader van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen.

Contact:

Mark Hillewaere, fondsmanager PMF

mark.hillewaere@pmv.eu

Case study

PMF Infrastructure Fund

PMF Infrastructure Fund is een privaat fonds dat institutionele investeerders toegang geeft tot een gediversifieerde portefeuille van acyclische beleggingen met een langlopend stabiel rendement.

Het fonds is een ervaren financiële partner voor opdrachtgevers, ontwikkelaars en bouwondernemingen, die zoeken naar engagementen op de lange termijn. Het beschikt over een uitgebreid team met jarenlange ervaring in het tot stand brengen van partnerschappen via publiek private samenwerking en in het domein van hernieuwbare energie.

PMF Infrastructure Fund investeert zowel in operationele projecten als tijdens de realisatiefase van een project. Het fonds streeft in zijn portefeuille naar een gezonde mix tussen beide. PMF Infrastructure Fund is ook actief bij de creatie van consortia en bij de keuze van industriële en financiële partners. De teamleden zetten hun expertise in tijdens het biedproces en participeren als actieve aandeelhouder tijdens de bouw en de exploitatie van een project.

Kenmerken van het fonds

  • PMF Infrastructure Fund beschikt over een toegezegd kapitaal van 100 miljoen euro.
  • Het fonds is gesloten voor nieuwe investeerders.
  • Het fonds investeert in infrastructuur in België en in de landen van de eurozone.
  • Het fonds investeert zowel primair (op het moment van de zogenaamde "financial close") als secundair (operationele projecten).
  • De investeringshorizon loopt gelijk met de onderliggende investeringen in projecten.
  • Het fonds levert aan zijn aandeelhouders een stabiel rendement op de lange termijn (maximum 37 jaar).
  • PMF Infrastructure Fund is opgericht in november 2011 en investeert tot uiterlijk 2018 in projecten met een stabiel rendement.
  • PMF ambieert een gespreide portefeuille van tien tot twintig participaties van minimaal 2 en maximaal 20 miljoen euro, afhankelijk van het type van investering.

Mark Hillewaere, fondsmanager

mark.hillewaere@pmv.eu

 

PMV
Financiering
02 229 52 30