Infrastructuur

PMV
Infrastructuur
02 229 52 30

In samenwerking met publieke en/of private partners realiseert PMV infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. Het gaat dan, bijvoorbeeld, om transportinfrastructuur, haveninfrastructuur, schoolgebouwen, sportinfrastructuur en publiek vastgoed . Het optimaal vormgeven en structureren van projecten en het correct toewijzen van de risico’s, vormen zowel voor publieke als private initiatiefnemers vaak een uitdaging.

Om op die uitdaging een gepast antwoord te bieden, werkt PMV op een geĆÆntegreerde manier samen met de andere projectpartners. Om tot het beste resultaat te komen, zijn er diverse samenwerkings- en contractvormen mogelijk, gaande van Design & Build (DB) tot Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFM0) en concessies.

Contact:

Wouter Everaert, businessmanager Infrastructuur

wouter.everaert@pmv.eu

Case study

A 11

In maart 2014 ging de eerste spade in de grond voor de A11 Brugge.  Dit project is een van de zes ontbrekende schakels in het Vlaamse wegennet en het grootste DBFM-wegenisproject (Design, Build, Finance & Maintain) tot nog toe in Vlaanderen. Het gaat om de realisatie over een traject van twaalf kilometer, van de hoofdwegverbinding A11 tussen de gewestwegen N49 en N31, inclusief het dertigjarige onderhoud. 

Deze nieuwe autosnelweg zorgt voor een betere verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland. Door het havenverkeer te scheiden van het lokale verkeer verhogen ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de regio. De A11 is ook belangrijk voor een goede ontsluiting van de Oostkust. De werken zullen duren tot in het najaar van 2017. 

Het project geniet internationaal veel aandacht voor de manier waarop het werd gefinancierd. Dit gebeurde door de inbreng van eigen vermogen door de private partner Via Brugge en de publieke partner Via-Invest, in combinatie met een financiering door middel van projectobligaties  van 578 miljoen euro. 

Die obligaties zijn van bij de aanvang van het project volledig gecommitteerd door Allianz Global Investors en de Europese Investeringsbank. Het innovatieve van die financieringsmethode is de spreiding van fondsen in de tijd, in functie van de noden. Het geld wordt tijdens de bouwfase ter beschikking gesteld.

De obligaties hebben een publieke notering op de Luxemburgse beurs en vallen onder de “Project Bond Credit Enhancement”-garantieregeling van de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie. Hiermee wil Europa de realisatie van grote infrastructuurprojecten ondersteunen.

 

Rol van PMV

Als 51% aandeelhouder in Via-Invest, een samenwerkingsverband tussen Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en PMV, stond PMV in voor het plannen en begeleiden van heel de aanbestedingsprocedure. PMV bracht hiervoor haar financiĆ«le, juridische en projectmanagement kennis en ervaring in. PMV is ook nu nog mede-aandeelhouder in het project.

Het project in cijfers

Het project werd in de markt geplaatst met een DBFM-formule (design, build, finance & maintain). De tijdelijke projectvennootschap staat dus in voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de financiering.

Dit gebeurde door de inbreng van 80 miljoen euro eigen vermogen, in combinatie met financiering door middel van project obligaties ten belope van 578 miljoen euro door Allianz Global Investors en de Europese Investeringsbank.

 

Andere partners

Agentschap Wegen en Verkeer.

De projectvennootschap, Via A11 nv, is een publiek private samenwerking tussen PMV en het consortium Via Brugge nv (Ondernemingen Jan De Nul, Algemene Aannemingen Van Laere, Franki Construct, Aswebo, Aclagro en TDP). 

 

Contact

Wouter Everaert, business manager infrastructuur

wouter.everaert@pmv.eu

www.a11verbindt.be 

 

PMV
Infrastructuur
02 229 52 30