Energie

PMV
Energie
02 229 52 30

PMV helpt mee om een antwoord te bieden op de grote energie-uitdagingen en om Vlaanderen meer energieonafhankelijk te maken. Dat valt te realiseren met meer alternatieve energieproductie, -efficiëntie en -innovatie.

Bovendien is de sector in beweging. We evolueren namelijk van een centraal productie- en distributiemodel naar een gedecentraliseerd model. Deze transitie gaat gepaard met nieuwe regelgeving en andere businessmodellen. Dat stelt ons voor heel wat uitdagingen op het vlak van investeringen, beheer en risicomanagement. Bovendien vraagt dit een proactieve aanpak, met een aangepaste financiering voor die projecten en bedrijven die de duurzame economie vooruitstuwen.

Contact:

Tom Mortier, businessmanager Energie

tom.mortier@pmv.eu

Case study

Parkwind

Vlaanderen heeft een voortrekkersrol in het domein van offshore windenergie en kan die kennis in de toekomst exporteren. Daarom bundelen PMV, Colruyt Group en Korys hun belangen in drie Belgische offshore windmolenparken in een partnerschip onder de vorm van Parkwind nv.

Deze vennootschap bundelt de beschikbare expertise op het vlak van offshore windenergie en ontwikkelt synergievoordelen voor de aanbesteding, de financiering, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van offshore productie-installaties.

Parkwind exploiteert momenteel twee offshore windparken, Belwind en Northwind. Met vijfenvijftig turbines heeft Belwind een geïnstalleerde capaciteit van 165 megawatt. Het ligt op de Bligh Bank, zo’n 46 kilometer voor de Belgische kust. Het park zal in 2016 uitgebreid worden met vijftig turbines onder het project Nobelwind. Dit zal de capaciteit op 330 megawatt brengen. Het andere park, Northwind, is gelegen op de Lodewijkbank, op 37 kilometer voor de kust van Oostende. Het bestaat uit tweeënzeventig turbines voor een totale capaciteit van 216 megawatt.

In oktober 2014 heeft Parkwind een deel van de aandelen van haar projecten verkocht aan Sumitomo Corporation. De Japanse industriële groep verwierf hiermee een belang van 39 percent in Belwind. Parkwind behoudt 41 percent van de aandelen, de Nederlandse coöperatieve Zeewind 20 percent. Parkwind, Sumitomo en de Belgische Aspiravi Group bereikten ook een akkoord over het windpark Northwind. In de nieuwe structuur hebben Parkwind en Sumintomo samen een belang van 60 percent.

 

Rol van PMV

De bundeling van de belangen van de verschillende partners in het project verlaagden de financieringsinspanningen per partner en creëerden synergieën.

Dankzij de brede kennis van PMV over projectfinanciering konden innovatieve structuren opgezet worden die geleid hebben tot een goedkopere financiering.

De link met het Vlaamse Gewest die PMV is ook een ondersteunende factor geweest bij het aantrekken van een internationale partner.

 

Het project in cijfers

Het eigen vermogen van Parkwind bedraagt ongeveer 250 miljoen euro. PMV heeft een participatie van 16.4% in Parkwind.

Parkwind beheert momenteel voor meer dan 2 miljard euro totale investeringen in projectvennootschappen, in samenwerking met partners.

 

Andere partners

Colruyt nv

Korys nv

 

Contact

Werner Decrem, Groepsmanager infrastructuur, vastgoed en energie

werner.decrem@pmv.eu 

Tom Mortier,  business manager energie

tom.mortier@pmv.eu  

PMV
Energie
02 229 52 30