Nieuws

Cartagenia wordt overgenomen door Agilent Technologies.

Leuvense spin-­‐off realiseert succesvolle exit
 

 

Leuven (België), 4 mei 2015 – Cartagenia kondigt vandaag haar overname aan door Agilent Technologies, gevestigd in Santa Clara en wereldwijde leider in life sciences, diagnostiek en chemische toepassingen. Cartagenia ontwikkelt klinische software-­‐oplossingen voor genetische laboratoria, artsen en ziekenhuizen, ter ondersteuning van de analyse en interpretatie van genetische testen.

“De vooruitgang in de medische genetica is enorm. De technologische ontwikkelingen in het lab volgen elkaar in een snel tempo op. Er komen ook voortdurend nieuwe genetische testen bij, we krijgen steeds meer inzicht in het ontstaan van erfelijke aandoeningen, en nieuwe therapieën worden ontwikkeld die afgestemd zijn op het genetisch profiel van de patiënt. Genetische laboratoria worden hierdoor geconfronteerd met enorme hoeveelheden data, en de efficiënte en correcte analyse en interpretatie daarvan wordt steeds moeilijker. Laboratoria moeten op een nieuwe manier gaan werken”, aldus Herman Verrelst, CEO van Cartagenia.

Cartagenia werd in 2008 opgericht als spin-­‐off van het Centrum voor Menselijke Genetica van UZ Leuven en het departement Electrotechniek van KU Leuven. Herman Verrelst vervolgt: “Leuven is altijd al toonaangevend geweest op het gebied van medische genetica. We zijn enorm trots dat Cartagenia’s software zo snel hét geprefereerde analyse-­‐ en interpretatieplatform is geworden van een groot aantal diagnostische laboratoria wereldwijd. We zijn onze aandeelhouders, Capricorn ICT Arkiv, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, Biover II en het KU Leuven Gemma Frisius Fonds enorm dankbaar voor hun financiële steun en vertrouwen.”

Agilent, met hoofdzetel in Santa Clara (Californië, USA) en een jaaromzet van 4 miljard dollar in 2014, werd in 1999 opgericht als spin-­‐off van Hewlett Packard. Agilent is een pionier op het gebied van technologieën voor laboratoria, met toepassingen in de voedings-­‐, milieu-­‐, energie-­‐, farmaceutische, onderzoeks-­‐ en diagnostische industrie.

Na de overname door Agilent wordt Cartagenia een business unit onder Agilent’s Genomics and Diagnostics Group. “Dankzij deze overname zullen we het enorme potentieel van onze klinische software maximaal kunnen benutten. Door onze krachten te bundelen met Agilent kunnen we bovendien steunen op hun enorme commerciële expertise, waardoor we onze nieuwe producten in medische genetica nog sneller naar de markt zullen kunnen brengen”, aldus Herman Verrelst.

Paul van Dun, Algemeen Directeur Leuven Research & Development : “We zijn enorm trots dat een gerenommeerd bedrijf uit Silicon Valley naar Leuven trekt om toptechnologie in huis te halen. Het bewijst dat we met de kennis en technologie die aan onze universiteit ontstaat op wereldniveau spelen en dat we in staat zijn deze succesvol te valoriseren. ”

“Als investeerder van het eerste uur zijn we verheugd te hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Cartagenia tot een marktleider in zijn domein. De verkoop aan Agilent laat toe om die positie vanuit Vlaanderen verder te versterken. Cartagenia is een mooie illustratie van hoe een uitstekende technologie gecombineerd met uitmuntend ondernemerschap kan leiden tot een succesverhaal voor alle stakeholders. ” zegt Bram Vanparys, Senior Investment Manager Life Sciences bij PMV.

Katrin Geyskens, partner bij Capricorn Venture Partners: “Het parcours van Cartagenia is indrukwekkend. Het toont aan dat het mogelijk is om vanuit België en op een kapitaalefficiënte manier een wereldspeler uit te bouwen. Als investeerders hebben we hiervoor kunnen rekenen op een excellent team dat altijd ‘the extra mile’ wil gaan. Het was een grote troef dat we met alle betrokkenen; investeerders, management en de universiteit, op dezelfde golflengte zaten doorheen het hele proces van start tot succesvolle exit.”

Annie Vereecken, Biover II, voegt toe: “Het groei-­‐traject van Cartagenia, van software bedrijf tot wereldwijde speler op het gebied van genetica en reproductieve geneeskunde, heeft me ongelooflijk geboeid. Ik ben blij te zien dat de producten op het gebied van prenatale diagnose en IVF testen – die mij persoonlijk heel nauw aan het hart liggen -­‐ via Agilent versneld hun weg naar de patient zullen vinden.”

 

Voor meer informatie:
Imke Debecker, Marketing and Communications Manager Cartagenia: E-­‐mail: Imke.debecker@cartagenia.com
GSM: 0497364507


Over Cartagenia

Cartagenia levert diagnostische software, database-­‐systemen en aanverwante diensten aan genetische labo's en clinici, zodat deze klinisch relevante genetische analyses snel en efficiënt kunnen uitvoeren en patiënten en verzorgers hoogwaardige genetische interpretatie en begeleiding kunnen aanbieden.

Het Cartagenia Bench platform is ontwikkeld met behulp van een gecertificeerde ISO13485 Quality Management System en is geregistreerd bij de FDA in de Verenigde Staten als een klasse 1 Medisch Hulpmiddel en als een klasse 1 Medisch Hulpmiddel in Europa in overeenstemming met de essentiële eisen en bepalingen van de richtlijn 93 van de Raad / 42/EEC betreffende medische hulpmiddelen, en met de relevante geharmoniseerde normen EN ISO62304.
Meer informatie: www.cartagenia.com


Over Agilent

Agilent Technologies Inc. (NYSE: A), wereldwijde leider in life sciences, diagnostiek en chemische toepassingen, is de toonaangevende partner van laboratoria wereldwijd. Agilent ontwikkelt instrumenten, software, diensten en consumables voor laboratoria en heeft klanten in meer dan 100 landen wereldwijd. In 2014 realiseerde Agilent een omzet van 4 miljard USD. Het bedrijf heeft ongeveer 12000 werknemers wereldwijd.
Meer informatie: www.agilent.com
 

top

26/11/2015 Investeringsplan voor Europa: EIF en PMV ondertekenen overeenkomst voor een bedrag van 40 miljoen euro, voor meer dan 700 kmo’s

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Vlaamse investeringsgroep PMV hebben een overeenkomst ondertekend in het kader van het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME). Hierdoor krijgen ze steun van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) waarmee de Europese Commissie en de EIB-groep het Investeringsplan voor Europa ontwikkelen. 

Door die overeenkomst zal Participatiefonds Vlaanderen, een dochtermaatschappij van PMV, de komende twee jaar leningen kunnen verstrekken aan kmo’s in België voor een totaalbedrag van 40 miljoen euro. Het aantal verstrekte leningen zal aanzienlijk stijgen door de waarborg die het EIF verleent in het kader van het COSME-programma, met de financiële steun van de Europese Commissie. De overeenkomst zal het mogelijk maken voor Participatiefonds Vlaanderen om tegen gunstige voorwaarden bijkomende financiering te verstrekken aan meer dan 700 kmo’s.

Tijdens haar speech op het evenement in Brussel zei Marianne Thyssen, EU-Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit het volgende: “Ik ben heel blij dat we vandaag de eerste EFSI-overeenkomst ondertekenen met partners in Vlaanderen. Meer dan 700 kmo’s zullen via nieuwe leningen toegang krijgen tot een financieringsbedrag van 40 miljoen euro. Het Investeringsplan voor Europa is bedoeld om nieuwe jobs te creëren en innovatie te stimuleren. Vandaag wordt dit engagement realiteit in Vlaanderen.”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois voegde daar aan toe: “De Vlaamse regering heeft van meet af aan het Junckerplan ondersteund, dat sinds september in werking is getreden. Met dit partnerschap tussen PMV en het EIF zetten we concrete stappen in de operationalisering van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen in Vlaanderen. Samen met de Europese Unie maakt de Vlaamse regering werk van duurzame investeringen met een focus op jobcreatie, en dat begint bij het gericht ondersteunen van het baanbrekende vakmanschap van onze kmo’s”.

De Chief Executive van het EIF, Pier Luigi Gilibert, gaf de volgende commentaar bij de ondertekening tijdens het evenement in Brussel: “Ik ben verheugd om deze kmo-garantieovereenkomst van het EFSI te mogen ondertekenen in België in het kader van het COSME-programma. Door de samenwerking met PMV, waarmee we in het verleden ook al kmo’s hebben ondersteund, zullen we ondernemers kunnen helpen bij de ontwikkeling en groei van hun bedrijven”.

Michel Casselman, CEO van PMV zei: “We zijn zeer enthousiast dat we door deze overeenkomst de kmo’s in Vlaanderen nog meer zullen kunnen ondersteunen dan we tot nu toe hebben gedaan. Deze EFSI-middelen zullen hun weg vinden naar onze meest veelbelovende kmo’s dankzij de leningen die we verstrekken binnen de Start+- en kmo-cofinancieringsprogramma’s die door ons Participatiefonds Vlaanderen worden beheerd.

Dit is een van de eerste COSME-transacties in Europa die dankzij de steun van het EFSI worden ondertekend. De overeenkomst illustreert het engagement van de EIB-groep om snel in te spelen op vragen van de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement om concrete initiatieven te lanceren in het kader van het EFSI, waarbij leningen worden versneld en transacties worden gegarandeerd die een impuls kunnen geven aan werkgelegenheid en groei in de EU.

Over het EIF

Het Europees Investeringsfonds (EIF) is een onderdeel van de Europese Investeringsban-Groep. Zijn kerntaak bestaat erin micro-, kleine en middelgrote bedrijven in Europa te ondersteunen door hen te helpen toegang te krijgen tot financiering. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt zowel durf- en groeikapitaal als garanties en instrumenten voor micro-financiering die specifiek voor dit marktsegment bedoeld zijn. In deze rol streeft het EIF de doelstellingen van de EU na op het vlak van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en tewerkstelling. Eind 2014 kwamen de totale netto verbintenissen van het EIF met betrekking tot de zogenaamde equity funds (middelen uit eigen vermogen) uit op ruim 8,8 miljard euro. Met investeringen in meer dan 500 fondsen is het EIF een vooraanstaande speler op de markt van het Europese durf- en groeikapitaal, o.a. voor het segment van de hightech-bedrijven en de startende bedrijven. Naast zijn equity-activiteiten bedroeg de portefeuille van leninggaranties van het EIF eind 2014 in totaal ruim 5,6 miljard euro met meer dan 350 transacties. Daarmee positioneert het zich als een vooraanstaande Europese verstrekker van garanties aan kmo’s en een belangrijke micro-financieringsgarant.


Over PMV

PMV nv is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV “doet” dit als raadgever en “durft” dit als investeerder. PMV financiert veelbelovende bedrijven vanaf het prille begin tot aande groei en internationalisering. Ze voert projecten uit die bijdragen aan de welvaart en het welzijn van Vlaanderen.
PMV handelt als ondernemer en als marktproducent. Ze voorziet ook in financiële hefbomen wanneer de markt ondersteuning nodig heeft en de nodige privé-initiatieven uitblijven. PMV werkt samen met privépartners via fondsen en publiek-private samenwerkingsverbanden. De klemtoon ligt vooral op duurzame energie, biotechnologie, schone technologie, biowetenschappen, de creatieve industrie en de infrastructuur voor de toekomst. PMV beheert een portefeuille van 900 miljoen euro aan activa. Ze realiseert ook projecten in naam van het Vlaams Gewest. (www.pmv.eu)

Over COSME

COSME is het EU-programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Het loopt van 2014 tot 2020. Met een totaal budget van 2,3 miljard euro mobiliseert COSME leningen en eigenvermogensinvesteringen voor kmo’s in Europa. De leninggarantiefaciliteit van COSME ondersteunt garanties en tegengaranties aan financiële instellingen om hen te helpen meer leningen en financiële leasing te verstrekken aan kmo’s. Deze faciliteit omvat ook de securitisatie van portefeuilles voor kmo-schuldfinanciering. Het COSME-programma investeert via de COSME-eigenvermogensfaciliteit voor groei ook in eigen vermogen dat durfkapitaal verstrekt aan kmo’s die zich vooral in de expansie- en groeifase bevinden. Het COSME-programma bouwt voort op het succes van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) dat hielp om meer dan 19 miljard euro aan leningen en
3 miljard euro aan durfkapitaal te mobiliseren naar meer dan 370.000 kmo’s in Europa.
Bedrijven kunnen specifieke financiële instellingen in hun land contacteren om toegang te krijgen tot EU-financiering. www.access2finance.eu

Over het Investeringsplan voor Europa

Perscontacten:

EIF: David Yormesor Tel.: +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org

PMV: Ben Jehaes Tel.: +32 495 547 840, e-mail: ben.jehaes@pmv.eu

Europese Commissie: Annika Breidthardt Tel.: +322 295 6153, e-mail: Annika.breidthardt@ec.Europa.eu

Kabinet van de minister-president van de Vlaamse Regering: Benjamin Muylaert Tel.:+32 473 95 25 69, e-mail: Benjamin.muylaert@vlaanderen.be
 

Lees meer over dit nieuwsitem

19/11/2015 Nieuwe ARKIV V-Bio Ventures Fund I sluit af met voor 63 mln. euro verbintenissen

Gent, België, 19 november 2015 - V-Bio Ventures kondigt de eerste afsluiting aan van zijn V Bio Ventures Fund 1 met kapitaalverbintenissen voor 63 miljoen euro.

Lees meer over dit nieuwsitem

05/11/2015 PMV investeert 10,6 mln. euro in Kebony

PMV verstrekt 6,6 mln. euro kapitaal en een achtergestelde lening van 4 mln. euro aan het Noorse bedrijf Kebony. Dat is een innovatieve producent van duurzame alternatieven voor tropisch hardhout. Met deze investering zal Kebony een tweede Europese fabriek bouwen in Vlaanderen, die in 2017 operationeel zal zijn.

Lees meer over dit nieuwsitem

29/10/2015 PMV investeert in Columbus Steel

PMV levert een achtergestelde lening van 1,5 miljoen euro aan Columbus Steel voor de gedeeltelijke financiering van diens ambitieuze groeiplannen.
 

Lees meer over dit nieuwsitem

07/10/2015 Dovesco en ondernemers nemen de Belbal Groep over

BELBAL werd opgericht in 1984 en is vandaag uitgegroeid tot een internationale groep bedrijven die focust op het produceren, bedrukken en verdelen van latex ballonnen en de ontwikkeling van drukmachines voor deze ballonnen.
 

Lees meer over dit nieuwsitem

14/09/2015 PMV en Business Angels Netwerk Vlaanderen lanceren de vereenvoudigde leningformule “kmo-cofinanciering”

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en Business Angels Netwerk Vlaanderen lanceren de vereenvoudigde leningformule “kmo-cofinanciering”

Kmo-cofinanciering begeleidt bedrijven nog beter in hun groei door een performante combinatie van kapitaal en kennis.
 

Lees meer over dit nieuwsitem

1 2 3 4 5 ... 25