Ondernemers

PMV financiert ondernemers die actief zijn in Vlaanderen. Zij helpt hen van bij de prille start tot aan de groei en de internationalisering van hun bedrijf. Ondernemers moeten wel beschikken over een goed businessplan en managementteam.

Afhankelijk van de situatie of het doel van de onderneming in kwestie levert PMV financiering op maat: risicokapitaal, waarborgen voor bedrijfskredieten, voordelige leningen en investeringen via externe fondsen.

 

PMV participeert in innovatieve en snel groeiende ondernemingen met een duurzaam concurrentievoordeel. Dat gebeurt in een vroeg stadium van de groei vooral via aandelenkapitaal. In een later stadium kan dat ook met achtergestelde leningen.

PMV verstrekt waarborgen aan banken die kredieten toekennen aan bedrijven. Dat gebeurt via de gewone Waarborgregeling of via Gigarant, het waarborgfonds voor grote ondernemingen en kmo’s.

PMV financiert ook specifieke projecten met een belangrijk maatschappelijk rendement. Het kan gaan om initiatieven in de creatieve industrie, de kinderopvang, innovatie of sociale investeringen of om een Winwinlening.

PMV neemt participaties in professionele risicokapitaalfondsen. Op die manier investeert zij indirect in Vlaamse bedrijven. PMV waakt mee over de strategie en de risicospreiding van de fondsen. De fondsen nemen echter zelf hun investeringsbeslissingen.

top