Ben Jehaes
Woordvoerder
+32 (0)495 547 840

Onze missie

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

Onze missie wordt gedragen door de overtuiging dat:

  • Ondernemerschap cruciaal is voor de ontwikkeling van een welvarende toekomst voor Vlaanderen en al haar inwoners.
  • Elk beloftevol ondernemersproject in Vlaanderen financiering moet vinden.
  • Elke onderneming winstgevend moet zijn om duurzaam te kunnen zijn. Daarom moeten zowel PMV als de bedrijven en projecten waarin zij investeert uiteindelijk winstgevend zijn.
  • PMV pas slaagt als voor elke medewerker het gemeenschappelijke doel primeert. Elk project heeft nood aan diverse expertises. Samenwerking is essentieel en kan enkel slagen als iedereen zich volledig inzet voor het geheel.
  • Elke PMV-medewerker gemotiveerd zal zijn als hij/zij zich kan blijven ontwikkelen. PMV geeft daarom iedereen de ruimte om te groeien. Iedereen krijgt de autonomie om die ruimte te gebruiken om steeds beter en professioneler te worden.
  • Het bijzonder stimulerend is om te mogen en te kunnen bijdragen aan de toekomst van Vlaanderen. U zal merken dat ons enthousiasme het verschil maakt.

Deugdelijk bestuur

PMV hecht ook veel belang aan de principes van deugdelijk bestuur. De vennootschap beschikt over een Corporate Governance Charter. Het charter heeft als doel de transparantie en objectiviteit van de bestuursstructuur en de besluitvormingsprocessen in de onderneming te verankeren en wil aangeven hoe PMV de principes van deugdelijk bestuur ter harte neemt.

PMV tracht in al haar handelingen ook op te treden in overeenstemming met de hoogste ethische normen. In dat kader achtte ze het noodzakelijk om niet alleen voor haar personeelsleden maar ook voor haar bestuurders een code op te stellen, die dient als leidraad voor hun gedrag en het stellen van handelingen.

Inclusief de deelnames van bestuurders aan het benoemings- en remuneratiecomité, bedroeg in 2016 de totale vergoeding van de bestuurders 145.510 euro. Gemiddeld telt een dossier ter voorbereiding van een raad van bestuur tien agendapunten en 163 pagina's. De bestuurders van PMV nv zetelen ook in de raad van bestuur van PMV re Vinci, waarvoor geen bijkomende vergoeding is voorzien.

Aanwezigheden en vergoedingen Raad van Bestuur in 2016

De bestuurders van PMV nv ontvangen een vaste vergoeding van 6.198 euro bruto per jaar (dubbel voor de voorzitter) en 620 euro bruto variabele vergoeding per zitting (dubbel voor de voorzitter).

Bestuurders              AanwezighedenVaste vergoedingzitpenning
Koen Kennis (vz)

10/11

12.396 euro

12.400 euro

Christine Claus10/116.198 euro6.200 euro
Greta D'hondt11/116.198 euro6.820 euro
Jannie Haek7/116.198 euro4.340 euro
Jeroen Overmeer10/116.198 euro6.200 euro
Raf Suys10/116.198 euro6.200 euro
Rosette S'Jegers9/116.198 euro5.580 euro
Sas Van Rouveroij11/116.198 euro6.820 euro
Patrick Verjans10/116.198 euro6.200 euro

 

Aanwezigheden en vergoedingen Benoemings- en Remuneratiecomité in 2016

De leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité ontvangen geen vaste vergoeding, maar per zitting wel 620 euro bruto vergoeding voor de leden die deel uitmaken van de raad van bestuur en 750 euro bruto voor de externe leden.

BestuurdersAanwezighedenVaste vergoedingzitpenning
Herman De Bode3/502.250 euro
Greta D'hondt5/503.100 euro
Rosette S'Jegers5/503.100 euro
Luc Vandewalle5/503.750 euro
Clair Ysebaert5/503.750 euro

 

Aanwezigheden en vergoedingen Auditcomité in 2016

De leden van het Auditcomité ontvangen geen vaste vergoeding, maar per zitting wel 620 euro bruto variabele vergoeding.

BestuurdersAanwezighedenVaste vergoedingzitpenning
Christine Claus4/402.480 euro
Greta D'hondt4/402.480 euro
Rosette S'Jegers3/401.860 euro

 

Ben Jehaes
Woordvoerder
+32 (0)495 547 840