3 onafhankelijke leden voor de raad van bestuur

De Vlaamse investerings- maatschappij PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft.
PMV ‘doet’ dat als raadgever en ‘durft’ dat als investeerder. PMV financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Zij realiseert met en voor de overheid en haar partners projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het wel- zijn in Vlaanderen. PMV investeert in ondernemers, infrastructuur en vastgoed. 

In het kader van het decreet deugdelijk bestuur van de Vlaamse overheid en de samenstelling van een raad van bestuur met complementaire expertises zoekt PMV drie onafhankelijke bestuurders. 

Profiel

  • U heeft ervaring als bestuurder.
  • U heeft ruime ervaring op directieniveau in minstens één van de volgende expertisedomeinen: de werking van de Vlaamse economie en de bedrijfswereld, bij voorkeur dankzij professionele ervaring binnen een bedrijfsdomein dat relevant is voor PMV (ervaring in de wereld van biotechnolo- gie of andere nieuwe technologieën zijn een plus); het financieel structureren en het tot stand komen van transacties; de werking van organisaties die ook maatschap- pelijke doelstellingen hebben en de werking van de overheidsaandeelhouder.
  • Daarnaast strekken de volgende aspecten tot aanbeveling: een strategisch en conceptueel denkvermogen - een grondige kennis van bedrijfsprocessen & een grondige kennis in human capital manage- ment en/of in organisatieleer.
  • U deelt uw mening kritisch en constructief. Daarnaast bent u een onafhankelijke en vernieu- wende denker, collegiaal en op samenwerking gericht. U bent betrokken en geëngageerd, discreet en integer en hanteert hoge ethische normen.
  • U voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals beschreven in het decreet deugdelijk bestuur van de Vlaamse overheid en u heeft geen belangen- conflict met de activiteiten van PMV. 

Engagement

  • U engageert zich gedurende zes jaar.
  • De bestuursvergaderingen vinden twaalf keer per jaar plaats op de zetel van PMV in Brussel.
  • De vergoeding bestaat uit een vast jaarbedrag, verhoogd met een zitpenning per bijgewoonde vergadering. 

Interesse in een mandaat in een maatschappelijk relevante context?

Stuur uw curriculum en een gemotiveerde sollicitatiebrief uiterlijk tegen vrijdag 20 oktober naar Jonas Soenens via pmvbestuurders@s-d-a.eu. 

 

 

Schelstraete Delacourt Associates kreeg van PMV de opdracht om in alle onafhankelijkheid dit proces te begeleiden. Er zal een shortlist van zes kandidaten voorgesteld worden aan de Vlaamse Regering.
De regering benoemt drie onafhankelijke bestuurders uit deze lijst. 

Interesse?

Vul dan hieronder het formulier in en we nemen snel contact met u op.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestande bestandstypes: txt rtf pdf doc docx odt odp ods.