Over PMV

PMV nv is een zelfstandige investeringsmaatschappij. Zij investeert in het economische weefsel van Vlaanderen. Het bedrijf treedt daarbij op als ondernemer en als marktproducent. Het verleent ook financiële hefbomen wanneer de markt ondersteuning nodig heeft en noodzakelijke privé-initiatieven achterwege blijven. PMV werkt samen met private partners via fondsen en publiek private samenwerking. De klemtoon lig daarbij in het bijzonder op duurzame energie, biotech, cleantech, levenswetenschappen en infrastructuur voor de toekomst. PMV beheert een portefeuille van 900 miljoen euro aan activa. PMV voert ook opdrachten uit van en voor rekening van het Vlaamse Gewest.

 

Voor PMV bestaat de grote uitdaging erin om, naast de financiële aspecten, aandacht te besteden aan risicobeheersing en maatschappelijke noden. Op die manier streeft zij, samen met marktpartijen die risicodragend willen deelnemen, naar een combinatie van bedrijfseconomisch en maatschappelijk rendement. Zo bouwt PMV mee aan een gezonde basis voor de economische toekomst van Vlaanderen. Haar taak als investeringsmaatschappij bestaat in de allereerste plaats uit het aanreiken van economische hefbomen en het leveren van een visie die het hoofd kan bieden aan de uitdagingen van de volgende generaties. Het zijn die beslissingen en die keuzes die groei en perspectief mogelijk maken. Willen we in Vlaanderen de groeicijfers van de afgelopen vijfentwintig jaar evenaren, dan moeten we volop inzetten op die duurzame en innovatiegedreven economie.