Ben Jehaes
Woordvoerder
+32 (0)495 547 840

Over PMV

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft.

Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

 

Onze missie wordt gedragen door de overtuiging dat:

  • Ondernemerschap cruciaal is voor de ontwikkeling van een welvarende toekomst voor Vlaanderen en al haar inwoners.
  • Elk beloftevol ondernemersproject in Vlaanderen financiering moet vinden.
  • Elke onderneming winstgevend moet zijn om duurzaam te kunnen zijn. Daarom moeten zowel PMV als de bedrijven en projecten waarin zij investeert uiteindelijk winstgevend zijn.
  • PMV pas slaagt als voor elke medewerker het gemeenschappelijke doel primeert. Elk project heeft nood aan diverse expertises. Samenwerking is essentieel en kan enkel slagen als iedereen zich volledig inzet voor het geheel.
  • Elke PMV-medewerker gemotiveerd zal zijn als hij/zij zich kan blijven ontwikkelen. PMV geeft daarom iedereen de ruimte om te groeien. Iedereen krijgt de autonomie om die ruimte te gebruiken om steeds beter en professioneler te worden.
  • Het bijzonder stimulerend is om te mogen en te kunnen bijdragen aan de toekomst van Vlaanderen. U zal merken dat ons enthousiasme het verschil maakt.

 

PMV hecht ook veel belang aan de principes van deugdelijk bestuur. De vennootschap beschikt over een Corporate Governance Charter. Het charter heeft als doel de transparantie en objectiviteit van de bestuursstructuur en de besluitvormingsprocessen in de onderneming te verankeren en wil aangeven hoe PMV de principes van deugdelijk bestuur ter harte neemt.

PMV tracht in al haar handelingen ook op te treden in overeenstemming met de hoogste ethische normen. In dat kader achtte ze het noodzakelijk om niet alleen voor haar personeelsleden maar ook voor haar bestuurders een code op te stellen, die dient als leidraad voor hun gedrag en het stellen van handelingen.

Ben Jehaes
Woordvoerder
+32 (0)495 547 840