Privacy

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) nv beschermt uw privacy. De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van PMV en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en uw dossiers te verwerken.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met:

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) nv
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
info@pmv.eu