Thema's

Het allereerste economische principe is dat mensen keuzes moeten maken. De wind waait tenslotte niet voor het schip dat geen haven heeft. PMV focust daarom in het bijzonder op enkele speerpuntdomeinen die het verschil kunnen maken. Bij tijd en wijlen brengt PMV op deze pagina ook andere activiteiten onder de aandacht, zoals de mogelijkheden die haar bedrijvencentrum biedt.

 

Flanders' Care Invest

PMV nv heeft een nieuw durfkapitaalfonds opgericht voor startende bedrijven met een belangrijk groeipotentieel, die innovatieve producten, technologieën en diensten ontwikkelen voor de zorgsector. Het fonds heet Flanders' Care Invest.

De levensnoodzakelijke reductie van broeikasgassen is een opdracht waar de overheid het privé-initiatief niet als vanzelfsprekend mag beschouwen. PMV neemt daarom deel aan internationale klimaatfondsen voor het verwerven van emissierechten uit concrete projecten.

Levenswetenschappen

Vlaanderen heeft een onmiskenbaar competitief voordeel in het domein van de levenswetenschappen. PMV biedt de nodige zuurstof aan veelbelovende life sciences-bedrijven. Zij investeert vooral in de domeinen van de medische biotechnologie, de farmacie, de medische uitrusting, diagnostica en bio-informatica, maar ook in de industriële biotechnologie en milieubiotechnologie.

top