Levenswetenschappen

De sector van de levenswetenschappen is een troefkaart van de Vlaamse economie. PMV investeert daarom in veelbelovende life sciences-bedrijven, vooral in de medische biotechnologie, de farmacie, de medische uitrusting, diagnostica en bio-informatica, maar ook in de industriële biotechnologie en milieubiotechnologie.

 

Sinds 2006 investeerde PMV al in de creatie en groei van elf bedrijven die actief zijn in de levenswetenschappen. Dat gebeurde met een participatie in het kapitaal of via een achtergestelde, converteerbare lening. De portefeuille van PMV omvat momenteel bedrijven zoals Amakem, Apitope, Arcarios, Biocartis, Cartagenia, Complix, Formac Pharma, Okapi Sciences, PharmaDiagnostics, Silicos en 3Win.

PMV investeert altijd samen met andere risicokapitaalverschaffers. Dat gebeurt volgens de gebruikelijke standaarden in de sector. De investeringshorizon is beperkt tot maximaal zeven jaar. Tijdens die periode kunnen de bedrijven het ingebrachte kapitaal gebruiken om:

  • hun technologie verder te ontwikkelen en eventueel te vermarkten
  • intellectuele eigendom op te bouwen
  • meerwaarde te creëren
  • een uitstap te realiseren (bijvoorbeeld via een verkoop (trade sale) aan een industriële speler).

PMV is ook aandeelhouder van de gespecialiseerde risicokapitaalverschaffers Vesalius Biocapital en Aescap Venture.

In de kijker: Complix

“In zijn startfase is een innovatief biotechbedrijf zoals Complix sterk afhankelijk van gespecialiseerde investeringsfondsen die niet alleen het nodige geld verschaffen maar ook een duidelijke visie hebben en kunnen meedenken met het management. PMV kan die rol perfect spelen.”

Mark Vaeck, CEO Complix

Complix Complix

PMV staat mee aan de wieg van het biofarmaceutische bedrijf Complix. De onderneming spitst zich toe op het ontwikkelen van nieuwe biotherapeutica.

Veel medicijnen die vandaag op de markt komen zijn niet meer gebaseerd op –eenvoudige- chemische moleculen maar op –complexe- biologische structuren. Dat kunnen antilichamen zijn zoals, bijvoorbeeld, Humira tegen reumatoïde artritis. Maar ook het ontwikkelen van geneesmiddelen die zijn gebaseerd op dergelijke antilichamen heeft beperkingen. Daarom zoeken diverse bedrijven naar biologische structuren van de tweede generatie.

Zo heeft Complix een eiwitstructuur ontwikkeld met de naam AlphabodyTM. Die kan dienen als basis voor de ontwikkeling van een volgende lichting biofarmaceutische therapeutica.

Complix werd opgericht in 2008 met zaaikapitaal van PMV-dochter Vinnof, het Gemma Frisius fonds (K.U.Leuven), het Baekeland fonds (Universiteit Gent) en Trustcapital. Die zaaifinanciering liet Complix toe om zijn technologie verder te ontwikkelen, om het businessmodel op punt te stellen, om zijn intellectuele eigendomspositie op te bouwen en om top biotech-CEO Mark Vaeck (ex-CEO van Ablynx en Actogenix) aan boord te halen.

Dat resulteerde in juni 2010 in een eerste grote financieringsronde van vijf miljoen euro met de bestaande aandeelhouders - Vesalius Biocapital, LRM, CRP Santé - en het management van Complix als investeerders. Die financiering laat het bedrijf toe om een portefeuille uit te bouwen van therapeutische producten op basis van het AlphabodyTM-platform. De initiële focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor auto-immuunaandoeningen en infectieziektes.
 

Meer informatie?

PMV nv
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 52 30
info@pmv.eu

top