Vastgoed

In diverse domeinen, waaronder de zorg- en onderwijsinfrastructuur, wordt Vlaanderen geconfronteerd met capaciteitstekorten. Daarom buigt PMV zich over de herontwikkeling van brownfields (Blue Gate Antwerp, Slim Turnhout, Eiland Zwijnaarde), de activering van het overheidspatrimonium (Kasteel Ter Ham), de herbestemming van onroerend erfgoed (Sanatorium Lemaire) en het stimuleren van innovatieve projecten voor woonzorg (Inclusie Invest). De competitiviteit en de omwenteling van onze economie, de sociaaldemografische druk en duurzaamheidsdoelstellingen op de lange termijn leiden immers tot een aantal complexe vastgoedvraagstukken waarin een publieke participatie gewenst is.

PMV werkt daarom samen met publieke én private partners. Zij streeft naar een evenwichtige waardedistributie in verhouding tot de risicoverdeling tussen de betrokkenen. PMV gebruikt de opbrengsten uit deze projecten om competenties en reserves op te bouwen waarmee zij nieuwe producten en diensten kan ontwikkelen, die op hun beurt maatschappelijke en/of economische meerwaarde kunnen genereren.