Vastgoed

PMV investeert in duurzaam vastgoed met een hoge maatschappelijke meerwaarde. Publiek vastgoed en de herontwikkeling van onderbenutte sites (o.a. brownfields) krijgen daarbij de hoogste prioriteit. Middelgrote en grote vastgoedprojecten lenen zich goed voor een creatieve PPS-aanpak die is gericht op de lokale vastgoedsector. PMV heeft de knowhow in huis.
 

 

PMV treedt op als investeerder, regisseur of projectmanager van rendementgerichte vastgoedoperaties. Zij werkt nauw samen met co-investeerders en partners volgens het "samen uit, samen thuis"-principe. PMV valoriseert vastgoed voor diverse overheidsdiensten en private instellingen. Dat kan gaan van de verkoop of herontwikkeling van brownfieldsites tot en met het realiseren van nieuwe huisvesting. De precieze rol van PMV hangt af van de wensen van de klant en van de concrete behoeften van het project.