Blijf op de hoogte

Het is de bank, uw onderneming, of beide samen, die de aanvraag indient. Het dossier moet minstens de volgende elementen bevatten:

Met betrekking tot uw onderneming:

 • de identificatie van uw bedrijf, met een beschrijving van uw activiteiten (globaal, in Vlaanderen, cliënteel, leveranciers, marktaandeel en concurrenten, ….)
 • de historische cijfers van de laatste twee boekjaren (balans, resultatenrekening, toelichting bij de resultatenrekening). Indien beschikbaar, ontvangen wij ook graag de geconsolideerde cijfers en de verslagen van de commissaris
 • uw businessplan (rekening houdend met het bijkomende financieringsengagement). Behandel hierin zeker ook de volgende aspecten:
  • solvabiliteit
  • terugbetalingscapaciteit
  • andere genoten steunmaatregelen
  • beschikbare zekerheden
  • andere elementen die ons kunnen overtuigen van de intrinsieke gezondheid van uw onderneming
  • de recente en de vooropgestelde evolutie van de werkgelegenheid
  • een voorstel qua aan te houden werkgelegenheid in Vlaanderen.

Met betrekking tot het nieuwe krediet:

 • de identificatie van uw financiële instelling
 • het bedrag, het doel, de interestvoet, de looptijd, het terugbetalingsschema, de zekerheden en de andere contractuele voorwaarden van de lening waaraan de waarborg wordt gehecht
 • een financiële analyse en de risicobeoordeling (rating) van uw onderneming
 • de ingeschatte nettorisicopositie van uw financiële instelling
 • een overzicht van de andere overeenkomsten tussen uw financiële instelling en de met haar verbonden instellingen en uw onderneming, We verwachten ook een overzicht van alle andere bestaande financieringsovereenkomsten van uw onderneming met hun voornaamste bepalingen en zekerheden
 • de duur en het percentage van de gevraagde waarborg

Gigarant zal u, samen met uw financiële instelling, op de hoogte brengen zodra de waarborgaanvraag volledig en ontvankelijk is.

Ons team staat altijd ter beschikking voor vrijblijvend overleg of kan u als neutrale partij – indien u daarom vraagt of daar nood aan heeft – vrijblijvend adviseren bij de structurering van uw dossier.