Blijf op de hoogte

Achtergestelde leningen, ook mezzaninefinanciering genoemd, komen in rangorde na bank- of andere financiering. Dit betekent dat bij een eventuele faling van de kredietnemer de achtergestelde lening pas kan terugbetaald worden na de volledige terugbetaling van de bank- of andere senior financiering.

Vaak wordt dit type leningen gebruikt als een bedrijf of een groep een tijdelijk verhoogde schuldgraad zal hebben omwille van bepaalde expansieplannen, geplande overnames, … In het businessplan van het bedrijf daalt de schuldgraad snel door stijgende opbrengsten na implementatie van de plannen. In dit scenario wensen of kunnen traditionele financiers die risico’s in de aanvangsfase niet nemen, waardoor een financieringstekort ontstaat dat aandeelhouders op hun beurt niet volledig met kapitaal kunnen of willen opvullen.

Onze bedrijfsleningen met een achtergesteld karakter bieden hiervoor een goede oplossing omdat ze elementen van een lening combineren met die van een kapitaalinbreng. Zo voorzien we permanente financiële middelen op middellange termijn die het eigen vermogen en de solvabiliteit van de onderneming versterken. Door het achtergestelde karakter dragen deze leningen een hoger risico en daardoor ook een hogere vergoeding. De leningen doen de bestaande aandeelhouders evenwel niet of slechts beperkt verwateren.

Afhankelijk van het type achtergestelde bedrijfslening dat we u kunnen aanbieden zijn er soms bijkomende criteria of voordelen van toepassing. Deze lichten onze investeringsmanagers graag toe in een persoonlijk gesprek.