Blijf op de hoogte

De kredietnemer is verplicht de roerende voorheffing, berekend tegen het correcte tarief, in te houden op de verschuldigde intresten. Die voorheffing moet je binnen de 15 dagen na de vervaldag opnemen in een aangifte roerende voorheffing en storten aan de dienst Roerende Voorheffing van het belastingkantoor. Meer info hierover vind je hier.