Blijf op de hoogte

De kredietgever onderworpen aan de personenbelasting in het Vlaamse Gewest heeft recht op een eenmalig belastingkrediet als de kredietnemer de Winwinlening niet kan terugbetalen door een faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer tijdens of binnen de zes maanden na looptijd van de lening.

De kredietgever zal de lening opeisbaar moeten stellen door middel van een aangetekend schrijven of door de aangifte van schuldvordering. De kredietgever krijgt dan een belastingkrediet van 30%  van het definitief verloren gegane kapitaal. Dit bewijs van definitief verlies kan geleverd worden door alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, behalve de eed. Informeer u hierover bij uw plaatselijke belastingcontroleur.