Blijf op de hoogte

De rentevoet bij de aanvraag van een Winwinlening is vast voor de hele looptijd van de Winwinlening. De maximum- en minimumrentevoet worden van zodra deze gekend zijn jaarlijks bekendgemaakt op de website van PMV.