Blijf op de hoogte

Neen. Enkel voor de verhoging ad 20.000 euro kan een waarborg bekomen worden.

Dit geldt zowel voor lijnen met een bepaalde duur als voor lijnen met een onbepaalde duur.

PMV zal de verhoging van het kaskrediet beschouwen als een nieuw krediet. Bij een eventuele afroep wordt de tussenkomst berekend op het bedrag van de verhoging.