Blijf op de hoogte

Vanaf de opening tot de sluiting van:

  • een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord
  • een gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord
  • een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag,

kan een onderneming geen gebruik maken van de generieke waarborgregeling.