Blijf op de hoogte

Dat kan, maar het totale bedrag waarvoor je een jaarlijks belastingkrediet geniet is beperkt tot 75.000 euro. Via Winwinleningen mag je niet meer dan 5% van de aandelen bezitten van de kredietnemer. Als Vriendenaandeelhouder mag je niet meer dan 10% van de aandelen van de emittent bezitten. Indien je beide wil combineren, moet je rekening houden met die voorwaarden.