Blijf op de hoogte

Een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling wordt niet aanvaard. In principe moet de geregistreerde aflossingstabel nageleefd worden. Wanneer de kredietgever en –nemer in onderling overleg beslissen tot een vervroegde terugbetaling moet het resterende saldo in hoofdsom in één keer terugbetaald worden en moet PMV op de hoogte gebracht worden van de terugbetaling via de website. Gebruik daarvoor de knop ‘annuleren’.