Blijf op de hoogte

De waarborg tot 1,5 miljoen euro kan je combineren met een Startlening,een Cofinanciering of Cofinanciering+, maar je moet nagaan of bovenvermelde maxima daarbij niet overschreden worden.

Opgelet: bij het afsluiten van een Startlening of een Cofinanciering(+) wordt een andere formule gebruikt om het bruto subsidie-equivalent te berekenen:

bedrag van de Startlening (of Cofinanciering(+)) x [(referentie-interestvoet (*) – I(**) %) + 4 % (***)] = bruto subsidie-equivalent

(*) door de Europese Commissie vastgelegd, online te vinden op ec.europa.eu

(**) intrestvoet Startlening of een Cofinanciering(+)

(***) percentage vastgelegd door Europa voor achtergestelde leningen bij berekening bruto subsidie-equivalent

Voorbeeld:

In jaar 1 verkreeg een kmo een Cofinanciering van 150.000 euro. De rente voor deze lening bedroeg 3%.

In jaar 2 verkrijgt de kmo van de bank een krediet van 1.000.000 euro waarvoor een waarborgbedrag wordt gevraagd van 750.000 euro voor 6 jaar. Bij toestaan van het krediet door de bank moet men nagaan of de kmo de maxima voor de tussenkomst van PMV en de de-minimissteun niet overschrijdt.

Totaal bedrag aan de-minimissteun = steun Cofinanciering + steun Waarborgregeling

Steun Cofinanciering: in jaar 2 bedraagt het uitstaande kapitaal 125.000 euro. Het bruto subsidie-equivalent (BSE) van deze lening bedraagt:

125.000 euro x [(0,12 % – 3%) + 4 %] = 1.400 euro

BSE Waarborgregeling = 750.000 euro x 26,666667 % x 6/10 = 120.000 euro

Totale de-minimissteun = 1.400 euro + 120.000 euro = 121.400 euro

Besluit: Indien de onderneming niet actief is in het wegvervoer wordt het maximale steunbedrag niet overschreden. Als de onderneming wel actief is in het wegvervoer kan slechts een waarborg worden verleend van 4 jaar (BSE = 80.000 euro) of slechts een waarborgbedrag van 575.000 euro voor 6 jaar (BSE = 92.000 euro).