Blijf op de hoogte

PMV verstrekt geen jaarlijkse fiscale attesten. Elke kredietgever ontvangt eenmalig een registratiebrief van PMV die als fiscaal attest dienstdoet en  ter beschikking van de belastingadministratie moet worden gehouden. De voortzetting en het behoud van de Winwinleningen zijn te bewijzen door de voorlegging van de bankrekeninguittreksels waarop de ontvangen intresten van de Winwinleningen staan.