Blijf op de hoogte

Bij de terbeschikkingstelling van de gelden zal de waarborghouder zijn eigen procedures moeten volgen. In elk geval zal er voorafgaand een financieringsovereenkomst moeten ondertekend zijn.

Zekerheden kunnen na de terbeschikkingstelling gevestigd worden. De waarborghouder moet erop toezien dat de zekerheden tijdig en correct gevestigd zijn.

Verder moet de waarborg aangemeld worden binnen een termijn van 3 maanden na ondertekening van de financieringsovereenkomst