Blijf op de hoogte

De verbintenis voor een hypothecair krediet kan niet bij PMV worden aangemeld vóór de datum van het verlijden van die authentieke akte.

Als een hypothecair krediet met tussenkomst van PMV wordt uitbetaald, dan moet de bankcheque die de waarborghouder uitgeeft bij het verlijden van de akte voor het hypothecair krediet rechtstreeks worden uitgeschreven van dit krediet.