Blijf op de hoogte

Neen, zelfs als men maar één aandeel overneemt, kan men een beroep doen op de Waarborgregeling, op voorwaarde dat het gaat om een investering in het Vlaams Gewest of een activiteit van een in het Vlaams Gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming.