Blijf op de hoogte

Senior leningen komen in gelijke rangorde met bank- of andere financieringen die een positie hebben met bepaalde voorrechten op basis van specifieke zekerheden en/of een ‘negative pledge’. Vaak worden onder de senior schuldeisers afspraken gemaakt waardoor bij een eventuele faling van de kredietnemer al de schuldeisers van gelijke rangorde op gelijkwaardige manier worden behandeld.

Senior leningen worden verstrekt aan bedrijven met een conservatieve schuldstructuur: een schuldgraad (netto senior schuld) van ten hoogste 3,5x de Ebitda. Deze leningen zijn echte maatwerkoplossingen die een maximale flexibiliteit bieden aan bedrijven om hun schuldstructuur te optimaliseren in functie van hun behoeftes. Daarbij kan een lang uitstel van kapitaalsaflossingen toegestaan worden, waardoor een senior bedrijfslening van PMV een hoger risico heeft dan traditionele (bank)financiering en het totale risicoprofiel van uw bedrijf voor de bank verlaagt.

Afhankelijk van het type senior bedrijfslening dat we u kunnen aanbieden zijn er soms bijkomende criteria of voordelen van toepassing. Deze lichten onze investeringsmanagers graag toe in een persoonlijk gesprek.

Meer informatie over het nieuwe aanbod van senior financieringsoplossingen voor middelgrote en grote bedrijven dat we samen met EIB hebben opgezet, vindt u hier.