Blijf op de hoogte

De waarborg moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • zij bedraagt altijd meer dan 1,5 miljoen euro
  • zij kan maximaal 80 % van de onderliggende financiering bedragen
  • zij heeft een looptijd van maximaal 15 jaar
  • en geniet enkel van de zakelijke en persoonlijke zekerheden die de bank vestigt voor het gewaarborgde krediet

In ruil voor de waarborg:

  • betaalt u periodiek, bij het begin van elke nieuwe periode, een marktconforme waarborgpremie
  • maakt u met Gigarant afspraken qua werkgelegenheid in Vlaanderen

Berekening premie

De periodieke (minstens jaarlijkse) waarborgpremie is marktconform. U moet ze betalen bij het begin van elke nieuwe periode. De rating van het dossier en de zekerheidsstructuur bepalen het bedrag van de premie.

Mee investeren

Gigarant kan ondersteunend aan haar waarborgpositie, ook (co)-investeren in bedrijven. Dit kan door middel van een kapitaalparticipatie en/of door het verschaffen van een (al dan niet achtergestelde, mezzanine en/of gewone) lening.

Zo richt Gigarant zich in het bijzonder tot ondernemingen die voor een “turnaround” of een strategische transitie staan. Gigarant kan hen bijstaan met zowel een waarborg voor hun externe financiering, als met een co-investering met private investeerders. Voor nieuwe dossiers is de grootteorde van zo’n investering beperkt tot maximaal een vierde van de gevraagde waarborg.