Blijf op de hoogte

Er mag alleen gewerkt worden met effectieve geldstromen en door de fiscale administratie controleerbare bankrekeninguittreksels. Je kan in persoonlijke naam maximum 75.000 euro als kredietgever aan de kredietnemer overhandigen via de in de akte opgenomen bankrekeningnummers: de bankrekening van de kredietgever om de intresten te ontvangen en de bankrekening van de kredietnemer waarop het bedrag van de Winwinlening wordt gestort. Andere vormen van terbeschikkingstelling zoals cash, aandelen, zelf financieren van de investering door de kredietgever, betaling van een aankoopfactuur door de kredietgever, conversie van achtergestelde leningen of rekeningen courant, compensatie van schulden… zijn niet toegelaten.