Blijf op de hoogte

Het is ook mogelijk om:

  • waarborgen af te leveren aan banken, op non disclosed-basis, ter dekking van kredietportefeuilles van kwalitatieve kredietdossiers van kmo’s en grote ondernemingen
  • een tweede verliesbufferwaarborg af te leveren aan financieringsfondsen voor langetermijnkredietverlening aan kmo’s en grote ondernemingen en aan fondsen voor semi-publieke infrastructuurinvesteringen in zorg, huisvesting, onderwijs of PPS-projecten. Dit laat deze¬†fondsen toe¬†om externe investeerders aan boord te halen