Blijf op de hoogte

De Waarborgregeling is een vorm van staatssteun en is onderworpen aan een strikte regelgeving. Waarborgen die vallen onder  de de-minimissteun zijn beperkt in bedrag en/of tijd. De staatsteun wordt berekend als volgt: waarborgbedrag x 2,6666666667% x duur van de waarborg. Het totale bedrag aan de-minimissteun dat aan één onderneming wordt verleend mag niet hoger liggen dan 200.000 euro over een periode van drie belastingjaren. Voor ondernemingen die actief zijn in het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden is dit 100.000 euro..