Blijf op de hoogte

Als je niet meer in staat bent om je krediet terug te betalen, dan kan je financiƫle instelling het krediet of de leasingovereenkomst opzeggen en de waarborg afroepen.

In dat geval betaalt PMV haar deel van het openstaande saldo aan de bank of leasingmaatschappij, met een maximum van 75%.

Dat wil echter niet zeggen dat je als kredietnemer of borg bevrijd bent van je schuld. De financiƫle instelling dient het kredietdossier uit te winnen, o.a. via verzilvering van de andere zekerheden en het aanspreken van de borgen, en zal trachten het volledige debetsaldo te recupereren. Een deel van deze recuperaties wordt doorgestort naar PMV.