Blijf op de hoogte

Wanneer de kredietnemer failliet verklaard wordt, ontbonden en vereffend is of zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of bij een betalingsachterstand van minimum drie maanden kan je de Winwinlening opeisbaar stellen door middel van een aangetekend schrijven of door een aangifte van schuldvordering in het faillissement in te dienen via RegSol. Binnen een periode van drie maanden na deze opeisbaarstelling moet je PMV hiervan op de hoogte brengen door de overeenkomst te annuleren via onze website, met opgave van de reden van opeisbaarstelling.

De kredietgever ontvangt van PMV een schrappingsbrief van de Winwinlening. Die brief samen met het bewijs dat de hoofdsom van de Winwinlening definitief geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan, houd je ter beschikking van de belastingadministratie. Het bewijs van definitief verlies (enkel het kapitaal!) kan worden geleverd door een fiscaal verliesattest van de curator of vereffenaar en verder door alle door het gemeen recht toegestane bewijsmiddelen met uitzondering van de eed: het schriftelijk bewijs, het bewijs door getuigen, de vermoedens, de bekentenis van partijen. Het is aangewezen om hierover eerst contact op te nemen met je belastingcontroleur. Het is immers de fiscus die het bewijs moet aanvaarden.