Blijf op de hoogte

Breng de dienst Winwinleningen zo snel mogelijk op de hoogte via mail winwinlening@pmv.eu of telefonisch. Sommige foutieve ingaven kunnen door ons worden aangepast. Je zal dan een aangepaste versie van de akte en/of aflossingstabel ontvangen. Deze nieuwe documenten bezorg je na ondertekening door de kredietgever en de kredietnemer aan PMV. In andere gevallen zal PMV de foutief doorgestuurde Winwinlening schrappen uit de bestanden en vragen om de Winwinlening opnieuw correct in te dienen via de website.

Mogelijke fouten zijn: een foutief bedrag, een verkeerde aflossingstabel. Een simulatie van een Winwinleningovereenkomst of van een aflossingstabel kan niet worden geregistreerd. Vul de hoofdsom in zonder punt voor de duizendtallen en gebruik een komma voor de decimalen.