Blijf op de hoogte

Na overlijden van de kredietgever valt de Winwinlening in het actief van de nalatenschap en worden de rechten van de schuldvordering overgedragen aan de erfgenamen. Het jaarlijkse belastingkrediet van 2,50% kan niet worden overgedragen. Het recht op het eenmalige belastingkrediet daarentegen wordt wel overgedragen op de erfgenamen in de verhouding dat zij de Winwinlening verkregen hebben. Daarom kan aan kredietgevers-echtgenoten of -wettelijk samenwonenden geadviseerd worden om het ter beschikking te stellen bedrag te splitsen en twee Winwinleningsovereenkomsten op te maken, elk in eigen naam.