Blijf op de hoogte

De de-minimisverordening bevat geen definitie van dit begrip. Relevant voor deze vraag is wel de volgende bepaling van de de-minimisverordening:

‘Steun vervat in garanties wordt als transparante de-minimissteun behandeld indien tegen de begunstigde geen loopt en hij niet voldoet aan de criteria volgens het nationale recht om, op verzoek van zijn schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen. In geval van grote ondernemingen verkeert de begunstigde in een situatie die vergelijkbaar is met een kredietrating van ten minste B- , …’