Blijf op de hoogte

De uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel moet worden opgemaakt binnen een termijn van 3 maanden na de volstorting.

Een uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel is een schriftelijke verklaring waarin de partijen bevestigen dat de Vriendenaandeelhouder door middel van een kapitaalinbreng heeft ingetekend op nieuw uitgegeven aandelen van de emittent, in overeenstemming met de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Het is niet zozeer een echte overeenkomst maar veeleer een schriftelijke bevestiging van een al eerder voltrokken rechtsfeit: een inbreng van vers geld in een Vlaamse vennootschap.

Meer informatie over hoe je de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel opmaakt, vind je bij de Veelgestelde vragen onder ‘Hoe maak ik een geldige uitgifteovereenkomst op?’.