Blijf op de hoogte

Om de spaargelden van de Vlamingen te activeren, heeft de Vlaamse regering beslist om een fiscaal voordeel toe te kennen aan wie bereid is het kapitaal van Vlaamse ondernemingen te versterken. Daartoe werd het decreet over de Winwinlening gewijzigd (de leningbedragen werden verhoogd, de looptijd werd versoepeld…) en uitgebreid met het Vriendenaandeel. Om kmo’s bijkomend te steunen heeft de Vlaamse regering beslist om een belastingkrediet van 2,5% toe te kennen aan Vlaamse belastingplichtigen (natuurlijke personen) die in ruil voor Vriendenaandelen vers kapitaal injecteren in Vlaamse vennootschappen.