Blijf op de hoogte

Wanneer de startdatum van de Winwinlening niet valt op 1 januari, heeft men voor het eerste jaar recht op de helft van het belastingvoordeel op het openstaande kapitaal per 31 december. Het laatste jaar van de Winwinlening is het belastingvoordeel de helft van het openstaande kapitaal op 1 januari. Je kan opteren om het bedrag al te storten vóór 1 januari en de Winwinlening pas later – binnen de drie maand – te registreren. Waarborgbeheer moet dan wel een kopie krijgen van het rekeninguittreksel van de kredietnemer waaruit blijkt dat de gelden ontvangen zijn voor of uiterlijk op 1 januari. Dit moet bij de akte worden gevoegd.

Let op: om te kunnen genieten van alle jaarlijkse belastingkredieten moet de begindatum van de Winwinlening in hetzelfde burgerlijke jaar vallen als de datum van de ondertekening van de Winwinleningsakte!