Blijf op de hoogte

Er geldt voor het Vriendenaandeel een jaarlijks fiscaal voordeel van 2,5% op het gestorte bedrag, voor maximaal vijf jaar. De berekening gebeurt per dag vanaf de datum van de volstorting. In tegenstelling tot een Winwinlening is er geen eenmalig belastingkrediet. De belastingplichtige houdt de registratiebrief, de uitgifteovereenkomst en het verslag ter beschikking van de fiscus en het controleorganisme.

Het fiscale voordeel vervalt op de dag van:

  • het faillissement van de emittent;
  • de beslissing van ontbinding (emittent);
  • de overdracht van (een deel van) de Vriendenaandelen;
  • het overlijden van Vriendenaandeelhouder.