Blijf op de hoogte

Samen met de uitgifteovereenkomst moet er een verslag worden ingediend over de uitgifteprijs van de Vriendenaandelen dat positief is beoordeeld door een bedrijfsrevisor of een externe accountant die niet in loondienst is van de emittent. Die revisor of account beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de Vriendenaandeelhouder voor te lichten over zijn/haar beslissing om te investeren. De bedrijfsrevisor of accountant voegt dus geen bijkomende verplichtingen aan het verslag toe, en spreekt zich ook niet uit over de opportuniteit van de transactie.