Blijf op de hoogte

Alleen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen Vriendenaandelen uitgeven:

 • NV
 • BV
 • CV
 • Europese (co√∂peratieve) vennootschap
 • Europees economische samenwerkingsverband
 • Landbouwondernemingen (o.v.v. VOF of CommV)
 • VOF
 • CommV

Kunnen niet optreden als emittent:

 • een natuurlijke persoon
 • een maatschap
 • een vzw
 • een (private) stichting (van openbaar nut)
 • een feitelijke vereniging