Blijf op de hoogte

Een natuurlijk persoon die woont in het Vlaams Gewest of er gelokaliseerd is voor de personenbelasting en die de Winwinlening afsluit buiten het kader van zijn of haar handels- of beroepsactiviteiten. De kredietgever kan niet de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer (ongehuwden en partners zonder een samenlevingscontract kunnen elkaar dus een Winwinlening toestaan). De kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of wettelijk samenwonende partner mogen bestuurder, zaakvoerder zijn of een vergelijkbaar mandaat uitoefenen in de vennootschap die de lening ontvangt. De kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner mogen rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van meer dan 5% van de aandelen of de stemrechten van de vennootschap die de lening ontvangt.